Langsung ke konten utama

Postingan

Rahasia Gerakan Solat Nabi

Postingan terbaru

Thaharah Dalam Islam

Mari Belajar Thaharah Dalam Islam Thaharah artinya hal bersuci atau kebersihan. Arti disini adalah hal cara bagaimana menyucikan diri (badan, pakaian dll) agar boleh sah dalam menjalankan ibadah. Bersuci disini yang paling penting ialah dengan menggunakan air.


Adapun Thaharah Pada Ilmu Fiqih 1.Menghilangkan najis
2.Berwudhu
3.Mandi
4.Tayamum
Macam - Macam Air Jenis air yang dapat dipergunakan untuk bersuci ada 7 macam ringkasnya ialah air bersih yang sewajarnya, yakni ;
1.Air hujan
2.Air sungai
3.Air laut
4.Air dari mata air
5.Air sumur
6.Air salju
7.Air embun
Pembagian Air Air dapat dibagi menjadi 4, yaitu ;
•Pertama : Air suci dan mensucikan artinya, bisa dipergunakan untuk bersuci dan tidak makruh. Air yang semacam itu ialah air mutlak (muthlaq).

•Kedua : Air yang suci tetapi tidak dapat dipergunakan untuk bersuci seumpama wudhu, mandi dan menghilangkan najis. Air yang seperti ini contohnya ;
1.Air sedikit yang sudah bekas dipakai (musta’mal) dari berwudhu atau mandi.
2.Air yang b…

Cara Tayammum Dengan Benar

Mari Belajar Tayammum Tayamum adalah salah satu cara bersuci sebagai gantinya berwudhu atau mandi apabila, berhalangan memakai air. Penyebab yang boleh melakukan tayammum itu ada 2 perkara seperti, jika tidak ada air, dan sebab sakit yang tidak membolehkan kena air.

Syarat Tayammum •Adanya udzur (halangan) yang membolehkan tayammum. •Telah datang (masuk) waktu shalat. •Mencari air terlebih dahulu bagi sebabnya yang ketiadaan air. •Dengan debu yang suci. Rukun Tayammum •Niat, yakni sengaja bertayammum agar sah shalatnya karena Allah Ta’ala. •Mengusap muka dengan debu tanah dari tangan yang baru dipukulkan atau diletakan ke debu. •Mengusap kedua sampai siku dengan debu tanah dari tangan yang baru dipukulkan atau diletakan ke debu jadi, dua kali memukul. •Tertib, yakni berurutan menurut aturan tersebut. Sunat Tayammum 1.Membaca basmallah. 2.Mendahulukan anggota yang kanan. 3.Menepiskan debu di telapak tangan. 4.Berturut turut yakni tidak diselingi oleh antara yang lama. Yang Membatalkan …

Adab Pada Shalat Jum'at

Tentang Shalat Juma’at Shalat jum’at ialah shalat 2 rakaat pada hari jumat pada waktu dzuhur sesudah 2 khutbah. Orang yang menjalankan shalat tidak perlu lagi mengerjakan shalat dzuhur pada hari itu. Shalat jum’at itu hukumnya Fardhu ain bagi laki-laki dewasa, tidak dalam bepergian dan bukan budak belian.

Syarat Shalat Jum’at •Diadakan dalam kampung yakni, ditempat yang ramai tidak ditempat yang terpencil. •Dilakukan dengan berjama’ah. •Dilakukan pada waktu dzuhur. •Didahului oleh 2 khutbah. Rukun Khutbah •memuji Allah SWT pada khutbah pertama dan kedua. •Membaca sholawat atas nabi Muhammad SAW. •Memberi nasehat (wasiat) agar hadirin takut (taqwa) kepada Allah SWT. •Membaca ayat Al-Qur’an. •Berdoa untuk orang-orang mu’min pada khutbah yang kedua. Syarat Khutbah 1.Dikerjakan pada waktu dzuhur. 2.Khatib harus suci dari hadas dan najis. 3.Khatib menutupi ‘aurat. 4.Dengan berdiri. 5.Dengan duduk antara 2 khutbah. Sunat Khutbah •Berkhutbah dari atas tempat yang lebih tinggi, umpanya mimbar…

Apa Itu Ilmu Fiqih Agama Islam

Belajar Ilmu Fiqih Agama Islam Ilmu Fiqih Apa Itu Ilmu Fiqih adalah pengetahuan tentang hukum segala sesuatu menurut ajaran agama islam. Baik yang menangani cara beribadah yang khusus, seperti mengenai cara mengerjakan shalat, cara berpuasa, ataupun yang mengenai cara ber-masyarakat (pergaulan) antara sesama mahluk seperti cara pinjam-meminjam, cara berkeluarga dan lain sebagainya.
Bagian pertama itu dinamakan bagian ibadah atau Mu’amalah ma’allah (Cara berhadapan dengan tuham allah SWT).
Bagian yang kedua itu dinamakan bagian Mu’amalaat, Mu’amalah Ma’a-L-Khalqi (Cara berhadapan atau bergaul dengan mahluk).
Semua itu harus kita ketahui hukum-hukumnya dan juga cara-caranya berdasarkan atas ajaran agama islam.
Perintah Dan Larangan Ajaran agama islam itu berwujud perintah dan larangan. Perintah dalam agama islam itu ada yang pasti-pasti, artinya tidak sekali-kali boleh ditinggalkan. Maka yang sedemikian ini ialah perintah Wajib atau Fardhu namanya. 
Dan ada pula perintah yang tidak pas…

Bahaya Vaksin Bagi Anak

Apa Bahaya Vaksin Bagi Anak ?Bahaya Vaksin Bagi Anak - Vaksin bisa disebut juga imunisasi ini ialah memberi vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk dapat memberikan kekebalan terhadap suatu penyakit. Kata vaksin berasal dari bahasa Latin vacca yang berarti ialah sapi. Istilah sapi ini karena vaksin pertama berasal dari virus yang menginfeksi sapi (cacar sapi). Vaksin telah menjadi tulang punggung kesehatan masyarakat sejak jaman dulu. Apabila penyakit telah berjangkit pada setiap orang maka, vaksinasi akan muncul didalam benak kita. Hal ini adalah berupa suntikan kesehatan yang dianggap dokter (bahkan lembaga kesehatan negara) sangat penting sebagai pelindung dari serangan suatu penyakit. Tujuan Vaksin ini adalah meniru proses penularan penyakit alami dengan kaidah peniruan. Vaksin itu sendiri adalah suntikan yang mengandung berbagai jenis racun yang dimasukan kedalam tubuh. Jika anda menyangka vaksin dapat membasmi kuman atau bebas dari kuman, dugaan anda sangat meleset.
Bahaya Vaksin…